Extended Freedom Academy för dig som vill göra skillnad genoet företagande


Extended Freedom Academy (EFA) är det årslånga programmet som innehåller allt du behöver för att lyckas som systemföretagare. Systemföretagare betyder att du bygger ett system, online eller offline som genererar pengar. Till skillnad från att sälja din tid för pengar.

Ja! Jag vill ansöka till Extended Freedom Academy!

Vi lovar dig stöd och struktur för att lyckas med ditt företag

Vi är Anna Åberg, grundare av Extended Freedom Academy, Jeanette Niemi, Kreationslotsen och Lotta Lindskog, Mod att vara äkta.

Vi har olika drömmar för att göra skillnad och olika historier om vilken frihet vi vill uppnå som systemföretagare. Frihet och systemföretagande går hand i hand 😉 
Det vi har gemensamt är att vi är villiga att göra jobbet för att nå den frihet vi vill ha.

Vi vet hur man driver systemföretag och erbjuder dig stöd att driva ditt systemföretag på ett hälsosamt och framgångsrikt sätt

Extended Freedom Academy, för dig som vill göra skillnad, startar löpande.

Gör skillnad! Du också!

Ja! Jag vill ansöka till Extended Freedom Academy!

Extended Freedom Academy är programmet för dig som vill göra skillnad och driva ditt företag på ett hälsosamt och framgångsrikt sätt.

Du är villig att göra den inre resan av förändring i tankesätt och beteendemönster som krävs för att lyckas som entreprenör.

Du är villig att avsätta minst 30 minuter per dag.

Vi leder dig till framgång genom väl beprövade metoder som vi använder själva. 

Information om att driva företag kan vara överväldigande. I Extended Freedom Academy får du guidning och vägledning att göra rätt saker i rätt ordning.

Om du är otålig och vill att din verksamhet ska vara uppe på banan igår så är Extended Freedom Academy den snabbaste vägen till framgång.

Programmet är 12 månader och innehåller all kunskap du behöver för att lyckas med ditt företag.

Du kan köpa Hela Extended Freedom Academy, en variation av delar eller endast Digitala EFA en månad eller hela EFA året. Om du köper Digitala EFA hela året behåller du det så länge EFA finns digitalt.

Ja! Jag vill ansöka till Extended Freedom Academy!

Innehåll

Extended Freedom Academy innehåller morgonmöten varje vardag, skrivkurser med tema varje månad, re-boots (retreat och bootcamp i ett) varje månad, klasser en gång i veckan, mindre studiegrupper och tillsammansarbete. Dessutom får du fri individuell coachning under ett helt år. Du kan delta i all undervisning online från dator, platta eller mobiltelefon.

Morgonmöten

Vi träffas via zoom varje morgon kl 8 – 8.30 för en bra, gemensam start på morgonen. Samtalen innehåller frågor på månadens tema och incheckningar om nuläget.

Skrivkurser

Varje månad, under EFA året (september – augusti) har vi skrivkurser som ger dig ett mejl varje morgon med en fråga att reflektera över. Skrivkurserna i EFA har till syfte att skapa medvetenhet om de beteendemönster du har som håller dig tillbaka och de som ger dig framgång så att du medvetet kan välja hur du vill agera. Skrivkurserna tangerar tearapeutiskt skrivande med syfte att kultivera den delen av dig som obeserverar

Veckoklasser torsdagar 17.30- 18.30 i stora gruppen

Vi träffas i stor grupp, via zoom, torsdagar 17.30 – 18.30 för undervisning i månadens tema. Undervisningen sker med ett coachande förhållningssätt, i dialogform, med engagerat deltagande från både lärare och deltagare. Vi är övertygade om att inlärning sker allra bäst när deltagaren får den kunskap hon behöver vid det tillfälle hon ser behovet. 

Lilla gruppen

De små grupperna syftar till att ge möjlighet att träna på övningar och metoder, ställa frågor, plocka upp tankar och känslor som är lättare att prata om i liten grupp. I de små grupperna ges även möjlighet att studera kurslitteraturen tillsammans. 

Tillsammansarbete

Deltagare kan, när som helst, be om Tillsammansarbete där vi tillsammans, via zoom, arbetar med t ex bokföring, skapa landningssidor, skriver blogg, gör marknadsföring, göra webbsidor, skapar digitala produkter, tränar marknadsföring och försäljning. Tillsammansarbete är direkt, praktisk undervisning där du behöver det just nu och allra mest.

Individuell coachning

Du fria tillfällen á 30 minuter med din dedikerade coach. I den individuella coachingen har du möjlighet att ta upp det du upplever privat och inte vill dela på möten. Våra coacher är utbildade i ICF coachning eller likvärdigt samt utbildade i entreprenörskap och driver egna företag. 

ReBoot

Du får 10 ReBoots på ett år. Du kan delta online eller på plats. Online ingår i Hela EFA och på plats betalar du resa, husrum och mat. Bootcamp är dag ett kl 12 till dag två kl 12. Under ReBoot fördjupar vi kunskap, insikter och övningar i månadens tema. Bland annat praktiserar vi rädsloinventering, meditation, gruppcoaching, föreläsningar, yoga och tacksamhetsinventering. 

Som om inte det vore nog! Du behåller Digitala EFA så länga EFA finns digitalt!

Delkurser

Ja! Jag vill ansöka till Extended Freedom Academy!

Kurs 1 — Lust och vision

Första månaden i EFA tar vi utgångspunkt i lust och skapar visionen för dig och ditt företag med all den frihet du önskar och mer därtill. Bli inspirerad av de som redan lever den frihet du vill ha. Ta rygg på dem som gjort det och ligg i deras vinddrag för din frihets skull. 

Lust skapar en fantastisk energi och anger riktningen som ger dig passion och kraft att genomföra resan till frihet i tid, geografi och pengar i form av systemföretagande

Syfte

 • Att hitta lusten, kraften, passionen, drivkraften att driva företag.
 • Att hitta ankaret in i framtiden, riktning och mål. 
 • Att vattna lusten så företaget kan växa. 
 • Att hantera den disruptiva kraften i lust. 
 • Att väcka den kraft som bor i var och en av oss, som trycktes ner redan när vi var små barn.
 • Att lägga grunden i att kultivera lusten dagligen och expandera våra system så du kan låta lusten leda dig och kraften flöda och kanalisera in kraft och lust i ditt företag.

Du får

Metoder:

 • lustinventering 
 • ”dra fram lusten”
 • meditationer
 • visionstavla

Resultat från månadens arbete: 

 • kontakt med din lust 
 • ökat driv
 • ökad energi
 • mer glädje
 • mer kapacitet att hantera uppgång och nedgång

Din insats

Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen. Avsätt minst fyra timmar per vecka till träffar och övningar. Kan du avsätta mer tid kommer du att nå miljonen fortare. Alla träffar och övningar är effektivt och direkt arbete i ditt företag.

Kurs 2 — Intuition för fler affärer

Intuitionen i affärer gör det lättare att driva företag, du tar snabbare beslut och kommer till klarhet hur du ska agera. Alla har intuition. Den här kursen är som ett gym för att utveckla intuitions-musklerna. Kursen ger dig träning som du kan fortsätta att praktisera för att lyssna till något som är större än dig och gör entreprenörskapet lättare. 

I den här kursen kultiverar din intuition med bland annat Laura Days metoder för att skapa fler affärer.

Syfte 

Att ge dig metoder för att träna din intuition för enklare och  lättare affärer.

Du får

Metoder

 • tarot för affärer
 • praktisk intuition för att ställa frågor och ta emot svar
 • drömtolkning
 • sälja med intuition

Resultat

 • ökad tillit
 • snabbare beslut
 • ökad trygghet
 • lätthet i affärer

Din insats

Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen. Avsätt minst fyra timmar per vecka till träffar och övningar. Kan du avsätta mer tid kommer du att nå miljonen fortare. Alla träffar och övningar är effektivt och direkt arbete i ditt företag.

Ja! Jag vill ansöka till Extended Freedom Academy!

Kurs 3 — Vara i det obekväma 

Som entreprenör behöver du ständigt utvecklas och förändras, tänka helt nytt och agera annorlunda än vad du är van vid. I den här kursen får du verktyg för att klara av att vara i det obekväma. All förändring innebär att stiga in  i din zon av inkompetens. 

Du lär dig självledarskap i förändring. Du får hjälpa att förstå vad just du behöver för att ändra vanor och tänka nytt. Kursen ger dig grundläggande kunskaper och verktyg för att genomföra din transformationsresa till ett liv i frihet.  

Syfte

Att ge dig metoder som stödjer dig när du vill förändras, etablera nya vanor och förändra tankemönster.

Du får

Metoder

 • rädsloinventering
 • transition curve
 • 4 steg till nya vanor 
 • att hitta sitt ‘varför’

Resultat

 • ökat mod
 • ökad tillit till den egna förmågan att förändras
 • klarhet i förändringsprocesser 
 • ökad trygghet i förändringar

Din insats

Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen. Avsätt minst fyra timmar per vecka till träffar och övningar. Kan du avsätta mer tid kommer du att nå miljonen fortare. Alla träffar och övningar är effektivt och direkt arbete i ditt företag.

Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen.

Avsätta 20 minuter per dag för skrivuppgift och att bevittna skrivkompis. 

Avsätta 10 minuter per dag för eget förändringsarbete av vanor.

Delta på månadens bootcamp.

Kurs 4 — Sluta självsabotera och hitta din kraft

I den här kursen slutar du låta dig hindras av självsabotörer och vänder dom till självhjälpare. Kursen hade kunnat bära namnet bli vän med dina självsabotörer och låt framgången komma!

Självsabotage är snillrikt och ofta subtilt. Vi ser inte att vi gör det. Som med Perfektionisten som får dig att sitta i timmar, dagar, veckor och månader att fila på ett kursupplägg, bloggartikel eller kanske till och med ett mejl. Du tänker: det är viktigt att det blir bra, jag står för kvalitet. Och Perfektionisten myser och tänker: skönt, nu slipper vi lansera den här kursen, publicera artikeln eller skicka iväg mejlet som kan ge dig en ny affär. Ni har båda rätt så klart men ni jobbar på ett sätt som inte ger dig affärer.

I den här kursen blir du klar över ditt självsabotage och vänder det istället till din styrka. Kursen är en strukturerad skrivprocess där du skriver utifrån dagliga prompter och bevittnar text 20 minuter om dagen.

Syfte
Att skapa klarhet i vad som är självsabotage och inte.
Att sluta hindra dig från att lyckas med det du vill nå.
Att skapa grunden för att dagligen ta hand om det motstånd som drabbar oss alla.
Skapa medvetenhet kring kommunikationsmönster utifrån Karpmans dramatriangel.

Du får
Skrivkursen: 30 dagar självsabotörer blir självhjälpare. Dagliga prompter via mejl.
en strategi att hantera dagligt motstånd
Bevittnande som medveten process. Ovärderat bevittnande som skapar insikter och kraft.
Victim consciousness – dramatriangeln. Kunskap om ditt kommunikationsmönster förändrar allt. Har vi något att länka till?
Bootcamp för fördjupad medvetenhet och kunskap.

Resultat från månadens arbete
nya vänner i dina självsabotörer
kontakt med dina självhjälpare
ökat mod & kraft
ökad kontakt med andra som kunder, kollegor och vänner
ökad förmåga att bevittna utan att värdera
medvetenhet kring din naturliga ingång i dramatriangeln

Din insats
Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen. Avsätt minst fyra timmar per vecka till träffar och övningar. Kan du avsätta mer tid kommer du att nå miljonen fortare. Alla träffar och övningar är effektivt och direkt arbete i ditt företag.

Kurs 5 — Hitta din nisch

Expertområde kan vara… Ditt expertområde (byta ord?) är inte det du tror det är. Milissa om Channeling Your  genius. Under 30 dagar får du skrivövningar och stöd via gruppcoaching och en affärskompis till att hitta ditt expertområde. 

Ett av de grundläggande och absolut smartaste sätten att snabbt bli framgångsrik är att verka inom en väl avgränsad nisch. I den här kursen fokuserar vi på att hitta din nisch där du känner passion, har ditt geni och känner ditt kall. När du vet din nisch kommer du att, med ökad lätthet, kommunicera med potentiella kunder. Du kommer att bli klarare och tydligare i din marknadskommunikation. 

Syfte 

Att hitta skärningspunkten för din passion, ditt geni och ditt kall – din nisch.

Du får

Övningar för att hitta din passion, ditt geni och ditt kall.

Resultat

 • klarare och tydligare marknadskommunikation
 • ökad säkerhet
 • avgränsning
 • tydlighet i vad du ska göra

Din insats

Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen. Avsätt minst fyra timmar per vecka till träffar och övningar. Kan du avsätta mer tid kommer du att nå miljonen fortare. Alla träffar och övningar är effektivt och direkt arbete i ditt företag.

Ja! Jag vill ansöka till Extended Freedom Academy!

Kurs 6 — Hitta din affärsidé

I den här kursen får du svaret på de absolut vanligaste frågorna en entreprenör ställer sig:

 • Var hittar jag kunderna?
 • Hur ska jag utforma produkt/tjänsten så att mina kunder vill köpa?
 • Vilket pris ska jag ta?
 • Hur ska jag marknadsföra?
 • Hur ska jag sälja?
 • Finns det ekonomi i det jag vill göra?

I kursen Hitta din affärsidé får du en metod som garanterat genererar pengar i ditt företag. Du lär dig tre övningar för att hitta dina kunder och göra en studie som ger svar på alla dina frågor. Resultatet blir att du vet exakt vad du ska göra, hur du ska göra det och att ditt arbete kommer att generera pengar.

Erfarna entreprenörer använder den här metoden minst en gång per år för att garantera att följa marknaden. Gör som de stora spelarna! 

Syfte 

Att ge dig metoden för att garanterat skapa inkomster i ditt företag.

Du får

Metoder

 • definiera din kund
 • kvalificera kunder
 • hitta kunder
 • genomföra studien som ger svaret på alla frågor

Resultat

 • du vet vem du säljer till
 • du hittar dina kunder
 • du vet kundens uppfattning om sitt behov
 • du vet vilken produkt/tjänst kunden vill hag
 • du vet pris
 • du vet hur du ska marknadsföra
 • Du vet hur du ska sälja

Din insats

Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen. Avsätt minst fyra timmar per vecka till träffar och övningar. Kan du avsätta mer tid kommer du att nå miljonen fortare. Alla träffar och övningar är effektivt och direkt arbete i ditt företag.

Kurs 7 — Storytelling – hitta ditt språk i marknadsföring

I marknadsföring är din historia av största vikt för att attrahera kunder! Det är genom din berättelse de kan associera och relatera till dig och det du gör.
Med stöd av denna kursens skrivövningar hittar du din historia och lär dig berätta den på ett fascinerande sätt som trollbinder dina idealkunder.

Syfte
att hitta din historia för att attrahera och kommunicera effektivt med dina kunder.
att hitta ditt språk att förmedla din historia på ett intresseväckande och inspirerande sätt.

Du får
Metoder
Skrivkursen: 30 dagar att hitta och skriva din historia. Dagliga skrivuppgifter via mejl som får dig att formulera din historia.
Responskompis. Av din repsonskompis får du värdefull respons.
Bootcamp: Hitta och skriv din historia
Värderingskartläggning
Hitta ditt varför

Resultat
En historia som berör och engagerar
Du kommunicerar genom din historia byggd på ditt varför och dina kärnvärderingar

Din insats
Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen. Avsätt minst fyra timmar per vecka till träffar och övningar. Kan du avsätta mer tid kommer du att nå miljonen fortare. Alla träffar och övningar är effektivt och direkt arbete i ditt företag.

Kurs 8 — Bygg din tribe – marknadsföring

Tribe, stam på svenska — en grupp av människor som är sammankopplade av blod, äktenskap eller andra sociala former. I detta sammanhang så är det de som väljer att följa dig för den kunskap och expertis du har. De finns på din e-postlista, Facebook, Instagram, LinkedIn osv. 

I den här kursen lär du dig att bygga din tribe och marknadsföra med hjälp av resultatet från din idealkundsundersökning. Du lär dig också att vara i kontakt och våga vara offentlig i sociala kanaler på ett öppet och genuint sätt.

Syfte

 • Hitta ditt sätt att skapa kontakter och långvariga relationer i sociala kanaler.
 • Stärka ditt mod att våga vara offentlig i sociala kanaler. 
 • Skapa en vana att skriva. 

Du får

Metoder

 • Skrivkurs: våga vara offentlig i sociala kanaler
 • Bootcamp: Skriv för sociala kanaler
 • Skrivhives: arbetspass som skapar tid och stöd för att skriva. 

Resultat

 • Stärkt självförtroende att vara personlig och genuin i sociala kanaler.
 • Ökad tribe: fler idealkunder till din tribe. 

Din insats

Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen.

Avsätta 20 minuter per dag för skrivuppgift och att bevittna skrivkompis. 

Delta på månadens bootcamp.

Ja! Jag vill ansöka till Extended Freedom Academy!

Kurs 9 — Skapa tjänster/produkter

I den här kursen lär du dig skapa tjänster och produkter som dina idealkunder har behov av och som garanterat genererar pengar. Du får hjälp att skapa produkter som hjälper dig att bygga ditt systemföretag dvs du säljer din kunskap i större utsträckning än din tid.

Syfte

 • skapa tjänster och produkter utifrån din idealkundsundersökning.
 • lansera dina produkter och tjänster till din tribe
 • sälja dina produkter och tjänster till dina idealkunder. 
 • öka kunskapen om verktyg för att bygga digitala produkter. 
 • överbrygga motstånd inför att bygga produkterna idealkunderna önskar. 

Du får

Du får: 

Metoder

 • Skrivkurs: 30 dagar av självomsorg
 • Withholds (undanhållande) – säga det man har hållit tillbaka
 • Bootcamp: Skapa digitala produkter
 • Teknikhives (Tillsammansarbete) som hjälper dig bygga dina produkter

Resultat

 • en digital produkt
 • kunskap som du kan använda om och om igen för att bygga ditt systemföretag av automatiserade produkter och tjänster. 
 • nya metoder för att hantera motstånd.

Din insats

Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen.

Avsätta 20 minuter per dag för självomsorg.

Avsätta 10 minuter per dag för att genomföra withholds.  

Delta på månadens bootcamp.

Kurs 10 — Relationer

Affärer är relationer, allt som berör ditt företag är relationer – att skapa produkter, marknadsföra, sälja. Den här kursen har fokus på relationer och du lär dig att hantera dig själv och andra i ditt företag. 

En annan aspekt är att du förändras som entreprenör och då förändras även dina privata relationer. I den här kursen får du stöd att hantera alla relationer, även de privata.

Syfte 

Att hantera relationer i ditt företag och privat på ett tillfredsställande sätt när du är i förändring till att bli en framgångsrik entreprenör.

Du får

Metoder

 • The Work
 • Säga det du inte sagt
 • Dramatriangeln
 • Se livslögner

Resultat

 • du blir inte fångad drama
 • du blir mer klartänkt
 • dina relationer blir närmare
 • du blir gladare
 • du känner mer stöd
 • du känner mer tillit

Din insats

Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen. Avsätt minst fyra timmar per vecka till träffar och övningar. Kan du avsätta mer tid kommer du att nå miljonen fortare. Alla träffar och övningar är effektivt och direkt arbete i ditt företag.

Kurs 11 — Kom över undertjänande och undervarande

Att sitta fast i undertjänande som entreprenör innebär förlorade inkomster och att aldrig komma ut till 100%. I den här kursen arbetar du med nedärvda mönster av undertjänande och undervarande. Du får hjälp att hitta och bearbeta livslögnerna som håller dig tillbaka från ökad omsättning och expansion som entreprenör. 

Kursen ger dig förståelse för det som, under ytan, håller dig tillbaka från att vara synlig och marknadsföra dig själv, ta betalt för dina produkter och lyckas som entreprenör.

Syfte

Att ge dig grunden och metoderna för att kunna fortsätta träna dig ur undertjänade och undervarande till övertjänande.

Du får

Metoder

 • The work 
 • Rädsloinventering
 • Tacksamhetsinventering

Resultat

 • Stärkt självkänsla
 • Fördjupad medvetenhet om eget undertjänade och undervarande
 • Ökad förmåga att träna sig ur undertjänande och undervarande
 • Ökad självkännedom

Din insats

Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen.

Avsätta 20 minuter per dag för skrivuppgift och att bevittna skrivkompis. 

Avsätta 1 timme per vecka för att göra The Work 

Delta på månadens bootcamp.

Kurs 12 — Tjäna mer, sifferkoll och affärsplan

I den sista kursen i EFA året – Tjäna mer, sifferkoll och affärsplan får du de yttre verktygen som gör att du kan omsätta en miljon. Du får lära dig att skapa en sidas affärsplan, vilka siffror du ska hålla koll på och hur ofta och vad som krävs för att tjäna mer!

Syfte

Att du ska ha de yttre verktygen för att omsätta en miljon.

Du får

 • En sidas affärsplan
 • Koll på vilka produkter som tar minst tid och genererar mest pengar
 • Spenderingsplan
 • Styrelse

Din insats

Delta på träffar minst två gånger per vecka – lilla och stora gruppen. Avsätt minst fyra timmar per vecka till träffar och övningar. Kan du avsätta mer tid kommer du att nå miljonen fortare. Alla träffar och övningar är effektivt och direkt arbete i ditt företag.

Som om inte det vore nog!

Du kan starta EFA vilken månad du vill!

Ja! Jag vill ansöka till Extended Freedom Academy!